Μάνικες, Ταχυσύνδεσμοι, Κρουνοί, Εξέλικτρα

Εξέλικτρα, τυλικτήρες

Εξέλικτρα και τυλικτήρες αξονικής τροφοδοσίας νερού και αφρού. Επίτοιχα, επιδαπέδια, οχημάτων. Χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα. Από αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα, με ή χωρίς ερμάριο. Για καταστήματα, βιομηχανία, ναυτιλία, αντισεισμικού τύπου.

Κρουνοί, διακόπτες, βάνες, δίκρουνα, αντεπίστροφα

Κρουνοί, βάνες, υδροστόμια, δίκρουνα, τρίκρουνα, δίστομα, βαλβίδες αντεπιστροφής, βάνες πεταλούδα, διακόπτες σφαιρικοί ή με στρόφιγγα. Aπό αλουμίνιο, ορείχαλκο, ανοξείδωτο χάλυβα, πολυαμίδιο.

Ταχυσύνδεσμοι

Ταχυσύνδεσμοι όλων των τύπων, για αυλούς, μάνικες, υδροστόμια, κρουνούς. Από αλουμίνιο, ορείχαλκο, ανοξείδωτο χάλυβα. Πιστοποιήσεις DIN, NF, NEN, BS, ISO.

Μάνικες, σωλήνες

Μάνικες όλων των μεγεθών, μήκους έως 100m. Υψηλής και χαμηλής πίεσης. Με εξωτερική επίστρωση, υψηλής αντοχής. Για ναυτιλία, βιομηχανία, ορυχεία, διυλιστήρια, δασική και αγροτική χρήση. Πιστοποιήσεις EN, UL, FM, DIN, MED, SOLAS.

  • Μελέτη εγκατάστασης.
  • Εγκατάσταση δικτύων, κρουνών, εξελίκτρων.
  • Συντήρηση εξοπλισμού.
  • Επισκευή υλικών στο εργαστήριό μας.
  • Σεμινάρια θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.