Εργαλεία Πυρόσβεσης

Ζώνες & σχοινιά

Ζώνες και σχοινιά πυροσβέστη, άγκιστρα πρόσδεσης, ιμάντες πρόσδεσης, σχοινιά πυροσβέστη, σάκοι μεταφοράς σχοινιών, φορεία μεταφοράς ατόμων, κιτ ασφάλισης αερόσακων.

Κλειδιά πυροσβέστη

Κλειδιά πυροσβέστη, πολυεργαλεία πυροσβέστη κλειδιά υδροστομίων, κλειδιά ταχυσυνδέσμων.

Εργαλεία σωλήνων

Εργαλεία σωλήνων όπως συσκευές δεσίματος σωλήνων, σωληνογέφυρες, λαβές μεταφοράς σωλήνων, καλάθια μεταφοράς σωλήνων, εργαλεία στραγγαλισμού σωλήνων, επίδεσμοι διαρροής σωλήνων, συσκευές πλύσης σωλήνων.

Ροόμετρα

Ροόμετρα για φορητά ή σταθερά δίκτυα, μεγέθους από 2’’ έως 6’’, από αλουμίνιο.

Αναπνευστικές συσκευές

Aναπνευστικές συσκευές με φίλτρο ή συνδεδεμένες με φιάλη αέρα, πιστοποιημένες.

Γάντια πυροσβέστη

Γάντια πυροσβέστη πιστοποιημένα για αντοχή σε θερμότητα, υγρασία, κρούση, τριβή.

Ανεμιστήρες καπνού

Ανεμιστήρες καπνού για τη βελτίωση της ορατότητας των πυροσβεστών σε κτίρια.

Συσκευές άντλησης

Συσκευές άντλησης, όπως αντλίες με ενσωματωμένο ράντιστρο, οι οποίες κινούνται με νερό από το πυροσβεστικό όχημα.

  • Επίδειξη στο χώρο σας ή στο χώρο δοκιμών μας.
  • Σεμινάρια θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης