Πυρόσβεση με Μικροσταγονίδια

Μοτοσυκλέτα μικροσταγονιδίων

Μοτοσυκλέτα μικροσταγονιδίων για αστικά συμβάντα και αυτοκινητιστικά δυστυχήματα.

Όχημα μικροσταγονιδίων

Όχημα μικροσταγονιδίων για ανώμαλα εδάφη ή στενά περάσματα, μεγάλης αυτονομίας, με δυνατότητα αναρρόφησης νερού από εξωτερικές πηγές.

Συγκρότημα μικροσταγονιδίων

Συγκρότημα μικροσταγονιδίων, βενζινοκίνητο, πετρελαιοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο, με ή χωρίς ενσωματωμένη δεξαμενή νερού. Ιδανικό για τοποθέτηση σε μικρά πυροσβεστικά οχήματα.

Αυλός μικροσταγονιδίων

Αυλός μικροσταγονιδίων ελαφρύς, εύχρηστος, υψηλής κατασβεστικής ικανότητας, με ελάχιστη κατανάλωση νερού και αφρού.

  • Επίδειξη στο χώρο σας ή στο χώρο δοκιμών μας.
  • Συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Επισκευή στο εργαστήριό μας.
  • Σεμινάρια θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης